PREČO MYSTERY SHOPPING POMÁHA ZVÝŠIŤ PREDAJ?

PREČO MYSTERY SHOPPING POMÁHA ZVÝŠIŤ PREDAJ?

Kvalita zákazníckeho servisu je často jediným kľúčom k úspechu alebo neúspechu v konkurenčnom prostredí. Platí, že:
– Náklady na získanie nového zákazníka môžu byť až 10 násobne vyššie, než náklady spojené s udržaním si súčasného klienta.
– Každý nespokojný zákazník odovzdá negatívnu skúsenosť s poskytovanými službami a servisom ďalším minimálne piatim potenciálnym klientom.

ZDROJ: (MICHELSON, M.: Journey into mystery [online].[cit.2014-09-29]. Dostupné z: http://www.mspaglobal.org/publications/Research_International.pdf In: Mystery shopping – moderný nástroj na zvýšenie spokojnosti zákazníkov. Ing. Katarína, Moravčíková, University of Žilina, Faculty of operation and economics of transport and communications, Department of economics).

Súčasná ekonomická teória považuje kvalitu zákazníckeho servisu za schopnosť uspokojiť potreby a očakávania zákazníka. Kvalita zákazníckeho servisu je nástrojom úspechu na trhu. Zákazníci sú so službami spokojní vtedy, ak dostanú to čo chcú, kedy to chcú a dostanú to v príjemnej atmosfére od kompetentného profesionálne sa správajúceho personálu. Tieto veci pomáha dosahovať Mystery Shopping, ktorý je zameraný na zákaznícky servis, tak ako ho poskytujú zamestnanci v priamom styku so zákazníkmi.
Mystery Shopping poskytuje manažmentu spätnú väzbu o tom, ako vnímajú zákazníci kvalitu služieb zo strany personálu a pracovníkov v prvej línii. Výsledky Mystery Shopping-u umožňujú potom optimalizovať zákaznícky servis a štandardy komunikácie personálu so zákazníkmi, čo následne zvyšuje spokojnosť zákazníkov a predaj produktov či služieb. Spokojnosť zákazníka a predaj neurčuje len kvalitný produkt či služba, ale významne závisí aj na medziľudských faktoroch. Dôležité sú pravidelné tréningy a školenia zamestnancov.

O mystery shopping-u a jeho vplyve na predaj vieme oveľa viac, KONTAKTUJTE NÁS. Budeme s Vami radi komunikovať a v prípade, že Vás to osloví pripravíme Vám projekt priamo na mieru. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Text spracoval:
PaedDr. Ján Smik
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.