O spoločnosti

O spoločnosti Feedback, s.r.o.

Spoločnosť FEEDBACK, s.r.o. bola založená v roku 2001. Sme najdlhšie pôsobiaca špecializovaná Mystery Shopping agentúra na Slovensku a služby, ktoré ponúkame, sú založené na dlhoročných priamych skúsenostiach v oblasti prieskumu trhu a poskytovania spätnej väzby o kvalite služieb našich klientov. Základným zameraním spoločnosti Feedback, s.r.o. je Mystery Shopping a prieskum trhu. Mystery Shopping je jednou z rešpektovaných foriem sociálneho výskumu a štatistického spracovania dát. Metódou získavania informácií, faktov či dát pri Mystery Shoppingu je pozorovanie. Cieľom Mystery Shoppingu je odhalenie nedostatkov a slabých stránok firmy, hodnotenie kvality servisu a kvalitatívnych predpisov, štandardov podniku a taktiež benchmarking, čiže porovnávanie sa s konkurentmi. Získavajú sa informácie, ktorých úlohou je pomôcť klientovi zlepšiť prácu so zákazníkom. Tento spôsob zisťovania kvality poskytovaných služieb sa štandardne používa v USA už od začiatku 40. rokov 20. storočia.

Feedback, s.r.o. je členom prestížnych stavovských organizácií. Od roku 2004 sme členom ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research)  a v roku 2013 sme sa stali členom MSPA (Mystery Shopping Provider’s Association).

Vytvorili sme sieť vyškolených audítorov špecializovaných na Mystery Shopping, Mystery Calling, Mystery Mailing. Profesionálne skúsenosti, flexibilita, kultúra a profesionalita audítorov či konzultantov a celej firmy FEEDBACK, s.r.o. sú významným predpokladom pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov a spokojnosti klientov. Od roku 2004 využívame vlastný on-line systém monitorovania práce Mystery Shopperov a spracovania dát z terénu.

Od svojho vzniku realizovala spoločnosť FEEDBACK, s.r.o. množstvo projektov pre oblasť retailu, automobilového priemyslu, telekomunikácií, bankových služieb a iných oblastí.

Staňte sa tiež našim spokojným klientom. KONTAKTUJTE NÁS, budeme s Vami radi komunikovať a v prípade, že Vás to osloví pripravíme Vám projekt priamo na mieru. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.