mystery shopping Tag

Mystery Shopping využívajú predovšetkým ambiciózne firmy, ktoré koncepčne skvalitňujú zákaznícky servis. Investujú preto do vzdelávania a školenia zamestnancov, a do rozvoja firemnej kultúry. Mystery Shopping je nástroj na získanie spätnej väzby. Spätná väzba je kľúčová. V kybernetike platí, že keď zlyháva spätná väzba, tak systém padá. Mystery shopping využívajú sofistikované...

Mystery shopping môže mať viacero podôb, ktoré sú rovnako účinné a ktoré je možné podľa okolností pružne využiť, prípadne s kombinovať viacero foriem. Každá z foriem sa niečím vyznačuje a má svoje špecifiká. Odborná literatúra popisuje tieto najvyužívanejšie formy : Mystery Visit - osobné návštevy prevádzok, reštaurácií, bánk...

Kvalita zákazníckeho servisu je často jediným kľúčom k úspechu alebo neúspechu v konkurenčnom prostredí. Platí, že: - Náklady na získanie nového zákazníka môžu byť až 10 násobne vyššie, než náklady spojené s udržaním si súčasného klienta. - Každý nespokojný zákazník odovzdá negatívnu skúsenosť s poskytovanými službami a...

Mystery Shopping patrí medzi jednu z foriem kvalitatívneho výskumu trhu. Mystery Shopping (tajný, fiktívny nákup) je zaužívanou marketingovou metódou slúžiacou k anonymnému a nestrannému hodnoteniu kvality poskytovaných služieb a zákazníckeho servisu. Overenie sa deje formou simulovaného nákupu prostredníctvom vyškolených Mystery shoperrov (voláme ich aj audítori),...