FORMY MYSTERY SHOPPINGU

FORMY MYSTERY SHOPPINGU

Mystery shopping môže mať viacero podôb, ktoré sú rovnako účinné a ktoré je možné podľa okolností pružne využiť, prípadne s kombinovať viacero foriem. Každá z foriem sa niečím vyznačuje a má svoje špecifiká. Odborná literatúra popisuje tieto najvyužívanejšie formy :

  • Mystery Visit – osobné návštevy prevádzok, reštaurácií, bánk ich hodnotenie a hodnotenie obsluhujúceho personálu.
  • Mystery Call – telefonáty do call centier alebo priamo na predajňu. Hodnotí sa prístup k zákazníkovi, schopnosť zákazníka identifikovať, reakcie na otázky, formálna úroveň telefonátu.
  • Mystery E-mail – otázky, objednávky formou emailu, hodnotí sa formálna stránka komunikácie prostredníctvom emailu a čas odpovede na emailovú požiadavku.
  • Mystery Delivery – táto forma sleduje správnosť celého procesu objednania tovaru alebo služby. Zisťuje sa úroveň poskytovaných služieb kuriérskych spoločností, dodržovanie dohodnutých termínov, stav doručenej zásielky, prípadne úroveň inštalácie daného produktu / programu a v neposlednom rade hodnotenie ľudského faktoru, čiže vystupovanie a prístup kuriéra, pracovníka doručovateľskej služby.
  • B2B Mystery shopping – jedná sa o fiktívnu objednávku u konkurenčných spoločností, prostredníctvom ktorej sa vyhodnocujú predajné techniky, metódy, procesy, úroveň poskytovaného servisu a cenové požiadavky daných firiem.

 

Ak Vás niektorá z foriem mystery shoppingu zaujala, KONTAKTUJTE NÁS a my Vám pripravíme ponuku priamo na mieru.

Text spracoval:
PaedDr. Ján Smik
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.