B2B mystery shopping Tag

Mystery shopping môže mať viacero podôb, ktoré sú rovnako účinné a ktoré je možné podľa okolností pružne využiť, prípadne s kombinovať viacero foriem. Každá z foriem sa niečím vyznačuje a má svoje špecifiká. Odborná literatúra popisuje tieto najvyužívanejšie formy : Mystery Visit - osobné návštevy prevádzok, reštaurácií, bánk...