zlepšenie kvality zákazníckeho servisu Tag

V príspevku „Mystery Shopping ako nástroj skvalitnenia procesov a personálneho rozvoja“ sme popísali možnosť flexibilne aplikovať Mystery Shopping a ihneď po jeho ukončení poskytnúť zamestnancom klienta bezprostrednú spätnú väzbu. Spätná väzba, ak je správne formulovaná kompetentným profesionálom má veľmi silný korektívny potenciál. Ak je však...

Mystery Shopping využívajú predovšetkým ambiciózne firmy, ktoré koncepčne skvalitňujú zákaznícky servis. Investujú preto do vzdelávania a školenia zamestnancov, a do rozvoja firemnej kultúry. Mystery Shopping je nástroj na získanie spätnej väzby. Spätná väzba je kľúčová. V kybernetike platí, že keď zlyháva spätná väzba, tak systém padá. Mystery shopping využívajú sofistikované...

Metóda Mystery Shopping sa začala využívať v 40. rokoch minulého storočia v USA, hlavne ako nástroj kontroly spoľahlivosti a lojality zamestnancov. Spočiatku bol Mystery Shopping technikou súkromných detektívov využívanou k prevencii a zabráneniu krádeží zo strany zamestnancov, primárne v bankách a v obchodných reťazcoch. V 70-tych...