mystery shopper Tag

Mystery Shopper je výskumník, ktorý prichádza do vybranej firmy v roli reálneho zákazníka, jednajúceho na základe pripraveného štruktúrovaného scenára. Poskytuje potom spätnú väzbu o svojich priamych skúsenostiach s predajným personálom. Mystery Shopper klientom poskytuje informácie ako zákazníci vnímajú profesionálnu úroveň predaja. Od kvality spätnej väzby Mystery Shopper-a závisí...