kvalita mystery shoppingu Tag

V príspevku „Mystery Shopping ako nástroj skvalitnenia procesov a personálneho rozvoja“ sme popísali možnosť flexibilne aplikovať Mystery Shopping a ihneď po jeho ukončení poskytnúť zamestnancom klienta bezprostrednú spätnú väzbu. Spätná väzba, ak je správne formulovaná kompetentným profesionálom má veľmi silný korektívny potenciál. Ak je však...

Mystery Shopping využívajú predovšetkým ambiciózne firmy, ktoré koncepčne skvalitňujú zákaznícky servis. Investujú preto do vzdelávania a školenia zamestnancov, a do rozvoja firemnej kultúry. Mystery Shopping je nástroj na získanie spätnej väzby. Spätná väzba je kľúčová. V kybernetike platí, že keď zlyháva spätná väzba, tak systém padá. Mystery shopping využívajú sofistikované...

Mystery Shopper je výskumník, ktorý prichádza do vybranej firmy v roli reálneho zákazníka, jednajúceho na základe pripraveného štruktúrovaného scenára. Poskytuje potom spätnú väzbu o svojich priamych skúsenostiach s predajným personálom. Mystery Shopper klientom poskytuje informácie ako zákazníci vnímajú profesionálnu úroveň predaja. Od kvality spätnej väzby Mystery Shopper-a závisí...