Kontakt

FEEDBACK, s.r.o.
Cukrová 14
811 08  Bratislava 1

Tel: 421 / 2 / 4341 1620
E-mail: office@feedback.sk

Vaša spätná väzba

Vo veku dynamicky sa rozvíjajúcich technológií, neustálych inovácií, silnej konkurencie a náročných zákazníkov je jedinou relevantnou konkurenčnou výhodou vysoká znalosť trhu, svojich zákazníkov a účinnosti vlastných aktivít.

FEEDBACK Vám poskytne komplexné informácie, nevyhnutné pre efektívnejšie marketingové a personálne riadenie Vašej spoločnosti. Či je to prieskum spokojnosti zákazníkov, mystery shopping sledujúci kvalitu služieb Vašich pracovníkov, business intelligence štúdia zameraná na zistenie medzier na trhu, či kvalitatívna analýza nového komunikačného konceptu, obráťte sa na nás a radi Vám pripravíme ponuku šitú na mieru Vašim požiadavkám.

Spokojnosť zákazníkov

(CSM / Loyalty)

Cenové prieskumy

(Pricing / Demand Forecasting)

Poradenstvo

(Consulting)

Značka

(Brand / Positioning)

Komunikácia

(Advertising Testing / Media Monitoring)

Vývoj nových produktov

(Product Development)

Monitoring / Analýza trhu

(Market Monitor)

Nákupné správanie

(CDT / Shopping)